Projekto tikslas - pateikti energetiškai efektyviausių elektros prietaisų sąrašus. TOP-10 pateikia informaciją apie geriausius produktus esančius Lietuvos rinkoje. Produktai grupuojami į subkatgorijas, rūšiuojami pagal energijos efektyvumo kriterijus, vartotojai gali pasirinkti ir kitus rūšiavimo parametrus (pvz.kainą) - pateikiamų gaminių sąraše visuomet bus pateikiami tik taupiausi gaminiai. Projektas TOPTEN dalinai finansuojamas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų įstaigos pagal "Pažangi energetika Europai" programą. Projekte dalyvauja 19 Europos Sąjungos šalių. Tarpatutiniam Topten tinklui taip pat priklauso Kinija, Čilė ir Argentina. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija projekto dalyve tapo 2009 metais, projekto veiklos buvo finansuotos EuroToptenPlus programos pagrindu, nuo 2012 m. mūsų veiklas finansuoja TopTenMax projektas, o nuo 2015 m. mūsų veiklas finansuoja TopTenAct projektas.

Business to private box body

Naujienos